Arhiv kategorij: Pripomočki

Trik: Samba, FTP – izmenjava datotek

Mac-OS-X-FinderFinder je zelo močno orodje, v katerem so omogočene povezave do več strežnikov preko različnih protokolov (FTP, Samba, AFP, SSH, …). Tako na računalniku ni potrebno imeti nameščenih namenskih klientov.

  1. Odpri Finder
  2. Pojdi na Go -> Connect to server ALI pritisni kombinacijo tipk CMD-K
  3. Vpišite naslov strežnika (npr.: smb://192.168.2.1)
  4. Vpišite uporabniško ime in geslo
  5. Če je bila povezava uspešna, se odpre datotečni sistem na strežniku

FTP strežnik se naslavlja preko ftp://
Do Windows datotečnega sistema se dostopa preko Samba protokola smb://
(Če je pri povezavi na windows sistem potrebno vpisati ime domene, se znak \ prikliče s kombinacijo tipk ALT-ž)

Ko je povezava vzpostavljena, se do datotek dostopa na enak način, kakor da bi bile na lokalnem računalniku. Strežnik pa je z datotečnim sistemom povezan kakor dodatni disk.

finder

Hranjenje zapisov iz tipkovnice – keylogger

Večkrat se nam zgodi, da se ne moremo spomniti stvari, za katere vemo, da smo jih tipkali pred časom. To se nam ne bo več pripetilo, če si bomo namestili programček, ki deluje v zaledju in hrani vse pritisnjene tipke na računalniku.

Eden od takšnih brezplačnih programčkov se imenuje LogKext Client.

Prenesete si ga lahko od tukaj.

sudo logKextClient
You will be prompted for your account password (you must be
an administrator). Enter it.
Next, logKext will prompt you for your logKext password:
logKext password:
Type in your logKext password. The default password is "logKext".

Po namestitvi je zaradi občutljivih informacij potrebno nastaviti geslo, ki ga vpisuje le administrator, ki ima pravico vplogleda. Zato se je pri vsaki prvi prijavi iz terminalske vrstice potrebno prijavljati v kontekstu administratorja:

sudo logKextClient
(Potrebno je vpisati 2 gesli – administratorskega in izbranega za v aplikacijo)

Po prijavi v aplikacijo vpišite ukaz help, kjer se vam izpišejo možnosti.

Google Chrome – spletni brskalnik

Google Chrome – najhitrejši program za pregledovanje spletnih mest. Spletni brskalnik je poleg odjemalca elektronske pošte ključna programska oprema vsakega domačega računalnika. Ker večino časa dela z računalnikom porabimo na Medmrežju, se od spletnega brskalnika pričakuje, da je hiter, odziven in da vsebuje vse tiste sodobne komponente, ki nam olajšajo delo in s tem prihranijo veliko časa.

Namesti Google Chrome