Arhiv oznak: Terminal

Trik: Time Machine – pogostejše shranjevanje

Kadar v kratkem času na Mac-u izvajate veliko opravil, za katere želite zagotoviti sledljivost glede na čas nastanka, lahko spremenite frekvenco prenosa varnostne kopije na Time Machine diskovno enoto. To storite tako, da v Terminal.app vpišete ukaz:

sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.backupd-auto StartInterval -int 1800

Vrednost na koncu ukaza predstavlja čas v sekundah. 3600 je enako eni uri, 1800 pa pol ure.

Trik: Težave s praznjenjem koša

Če se kdaj zgodi, da se pojavijo težave s praznjenjem koša na Macu je najpogostejši vzrok nekonsistentnost pravic nad datotekami, ki se nahajajo znotraj koša. Temu se  je mogoče izogniti z brisanjem z administratorskimi privilegiji.

To storimo z vpisom ukaza v Terminal.app:

  1. Odpri Terminal.app, ki se nahaja “Macintosh HD > Applications > Utilities folder”
  2. Vpiši ukaz sudo rm -rf /Users/uporabniško_ime/.Trash
    kjer uporabniško_ime predstavlja prijavljenega uporabnika, kateremu želimo izbrisati koš.

Pozor: pri izvajanju ukaza brisanja dobro preveri, ali si prepisal prave parametre, kajti brisanje ima lahko usodne posledice za delovanje sistema.

Trik: Kako ukiniti sporočilo o nevarnosti datoteke iz spleta

Ali tudi vas moti pogosto sporočilo, ki vas opozori, da je datoteka, ki jo zaganjate sneta iz spleta in da je mogoče nevarna? V originalu: “Example is an application downloaded from the internet”.

To opozorilo lahko izključite. Zaženite ukazno vrstico (Terminal.app) in zapišite sledeči ukaz:

defaults write com.apple.LaunchServices LSQuarantine -bool NO
Če želite, da se bo obvestilo ponovno prikazovalo, je potrebno zagnati enak ukaz s parametrom YES.